Drapliker

Old Swedish Dictionary - drapliker

Meaning of Old Swedish word "drapliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drapliker
synnerlig, stor. " forbudhu hänne the draplico thriggia dagha fastona" KL 335. " drapelikin vmsorgh" KLemming. 1860.">Gr 285. thz draplica diupit ib 291. " dräpeligh forfall" HSH 20: 195 (1507) , 197 (1507), mz drapelikom syndom Lg 3: 507. dråpelighen skada wålla RK 3: (sista forts.) 4826. ib 4946. " som then store dropelig scadhe hawa giort" BSH 4: 203 (1496). HSH 21: 5 (1383). BSH 5: 115 (1506) , 125 (1506). SD 5: 208, 211. förwänther siigh aff skotzland mäktiig, drapelig makt BSH 5: 140 (1507). " wor käremall och bryster, the flere äre oc dräpelige[re] än thenne for[scriff] ne" ib 176 (1507). förskräcKLig? the draplica väzskan gik in til hans hiärna KLemming. 1860.">Gr 277. " thz draapligha mordh" RK 3: 164.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • draapligh.
  • drapeliker: -likan HSH 21: 5 (1383).
  • drapeleker: -leca SD 5: 208. drapelikin. drapelig. dropelig. dräpeligh HSH 20: 195 (1507), 197 (1507), SD 5: 211.
  • drepelig: -ligiste BSH 5: 115 (1506).
  • drapigligh: -ligha ib 125 (1506)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛆᛕᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back