Drögh

Old Swedish Dictionary - drögh

Meaning of Old Swedish word "drögh" (or drøgh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drögh (drøgh)
drög, ett slags släde el. kälke. Se Rioetz 95 b, SAOB D 2276. läg under tina sleda dröger höö träa oc andra alla tina sleda tha thuu them inläther Brasks Cal 265.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drögh may have also been written as drøgh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
➞ See all works cited in the dictionary

Back