Dröpa

Old Swedish Dictionary - dröpa

Meaning of Old Swedish word "dröpa" (or drøpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dröpa Old Swedish word can mean:

dröpa (drøpa)
1) låta drypa. scalt þu dröpa mit bloþ i þit ögha Bu 502. Ansg 211. " dröper man henne i näsona" LB 3: 67. " wardir henne lager dröpter i näsebore ib. dröp then lagen i baden öghonen" ib 7: 57. ib 3: 34, 35 o. s. v. 7: 142. at han väthe sin fingir j vatne ok dröpe a mina tungo MP 1: 186. " stenkia vikt vatn j thz hus och dröpa j kors j thz hus mz kyndolmesso lywsit" LB 2: 61.
dröpa (drøpa)
2) bestänka, öfvergjuta. " fik paulus mik atar min howtdok dröptan mäþ dyro bloþe" Bu 128. " annan þera dröpto þe þepno allan mäþ hunagh" ib 402. " thu skalt dröpa min öghon mz thinne miölk" Bil 688.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dröpa may have also been written as drøpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back