Drövelika

Old Swedish Dictionary - drövelika

Meaning of Old Swedish word "drövelika" (or drøvelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drövelika Old Swedish word can mean:

drövelika (drøvelika)
1) svårt. " dröfflika lidha" Su 266.
drövelika (drøvelika)
2) bistert. han swarade honom litit ok dröuelika RK 1: 2073. " konungen dröwelika a them saa" ib 2165.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drövelika may have also been written as drøvelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dröfflika )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚠᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back