Drövilse

Old Swedish Dictionary - drövilse

Meaning of Old Swedish word "drövilse" (or drøvilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drövilse Old Swedish word can mean:

drövilse (drøvilse)
coh f.
drövilse (drøvilse)
1) oro, förvirring. " thz är dröuilse til hans skiäla" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 43 (110, 46). drukinskaper är. .. howuzins dröuilse (turbatio) ib 44 (112, 47). " upwäkkia mykin wådha oc dröuilse landamällom" ib 75 (185, 82). enkte dröwilse äller wille kännir war skole STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6461. " formogho engin dröwilse ther göra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 44.
drövilse (drøvilse)
2) oro, bekymmer, bedröfvelse, sorg. oss till mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLä dröwilsse SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). see til mins hiärta dröuilse (affictionem) Bo 25. " idhur dröuilse (triSTitia) skulu vmuändas i glädhi" ib 178. ib 232. Gr 277. MB 1: 403. VadSTena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 75. Gren. 1866.">Ber 26. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 220, 436, 438, 716. thin dröwilsso (för -e) gitter engen fulthenkt MD 67.
drövilse (drøvilse)
3) betryck, vedermöda, lidande. gör hånom dröuilse Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 75 (184, 82). " wttakas af STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle synd ok diäflanna mödho oc dröuilsom" Gr 294. " flere ärw dröffwilsen i kärlekenom än saandh korn oppa STrandhom" Su 113. hafdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alregh dröfwilse til sin lykama ST 269. inäluinna dröuilse STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 135. ib 148. " ödhmiuktin VaxSTe ok mz dröuilsomen" Bo 3. " han giuir thöm tröST a moot dröuilsom (tribulationes). hulkin han foresighir thöm at koma skulu sighiande. j wärldinne skulin i hawa dröuilse (presSuras)" ib 178. ib 10, 11, 12, 71. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 158. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 7146, 8430. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 108, 3: 365, 473. Va 14. - Jfr bedrövilse samt dröghilse.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drövilse may have also been written as drøvilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drövilsa kalker ,
  • drövilsa timi
  • dröffwilse-.
  • dröuilso- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚠᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back