Drunkna

Old Swedish Dictionary - drunkna

Meaning of Old Swedish word "drunkna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drunkna
drunkna. " dotter heroDiaDis druncknaþe" Bu 57. " at. .. han drunknar" MB 1: 415. " reste aff dödha xxx druncnadha män" Bil 239. ib 349, 796. Bo 105. RK 1: 2316, 2: 7252. Di 175.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dronkna Bo 105 ;
  • -ade RK 2: 7252.
  • drunka: -ade RK 1: 2316 ; Di 175.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚢᚿᚴᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back