Dugha

Old Swedish Dictionary - dugha

Meaning of Old Swedish word "dugha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dugha Old Swedish word can mean:

dugha
1) vara staGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, vara dugtig. sidhan iSRael begynnade at stäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKias oc dogha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 46. " om drengen duger som ther a holder" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 84. - vara dugtig, göra sitt bästa. dugen nw GOde drenge Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 84.
dugha
2) göra gagn, gagna, hjälpa. staMPer man henne medh honag ok lägger man widh qwidh ther stoor är ta doger thz LB 2: 33. ib 34 o. s. v. rikedoma dogha (proderunt) enkte j häMDenne dagh MP 1: 48. - med dat. hänne munde engin annar läkedoKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir dugha Bil 109. " the sama olia dugher ok wäl thöm som i bruth fKLemming. 1862.">Alla" LB 4: 341. " sinaps rökir dugher mikit brutfällingh" ib 345. " thz doger brwthfellinGOm" ib 2: 36. " thz sculde dogha hanum" KL 20. " sa sik tha litit dugha hafua forlatit fädhirnis land" ib 296. ämuäl dughir manne annars tro KLemning. 1860. SFSS.">Bo 6!SYNS_DÅLIGT?. ib 96, 125, 166, 252. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 121, 171, 239, 362. Ber 155. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1035. Iv 1340, 2180. " hua skKLemming. 1862.">Al os nu hiälpa ok dugha" ib 3267. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 227. - med prep. for. tz duger wäl for bryste LB 7: 10. - hjälpa, vara nyttig (mot). med prep. the (de GOda gerningarna).. . dugdho mot glömsko KL 44. aabrut. .. dogher moth lönlek siukdom LB 5: 80. " thz dogher ok wel mot röso böldh" ib 4: 341. ib 348. " thz doger tiil byldh" ib 2: 46. " hon dugher for KLemming. 1862.">Alth ether" ib 11. " thz doger for haardan quidh ib 33. "ib 34 o. s. v. thz dughir fore ethir ib 4: 342. dugher thz fore lange hostho ok krankt andha fangh ib 343. ib 345, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 3: 196, 197, 7: 2, 10, 11. - med dat. olia ther mikit dugher lända wäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok sidho wäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK LB 4: 345. hon dogher ok örna wäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ib 5: 80. - gagna, veGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, uträtta. meer dugha hälagh öptedöme än ordhful tKLemming. 1862.">Alan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 228. Ber 184. " la hon länge baþp ok dughþe (ey) för än hon gik tel kiGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" Bu 25. Bil 87. enkte dugha böne gen (ändradt till mot) ödhnolaghum ib 352. KL 44. " gudh höre idhra bön ok late hona dugha" Iv 4202. - vara nyttig, tjena. med dat. och prep. til. dughir thz them GOdho ok rätuiso antiggia til at sik atir hKLemming. 1862.">Alla af syndomen älla ok til mere löna forskullan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 75. ib 258, 276, 294, 3: 62. - duga, vara tjenlig. oftast med prep. til. til huars dughr forhuxan, vm hon är ey stadhogh, ella huat dughr retuisan vm hon är ey hofsam Frorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 20 (49, 21). til änkte annat dughir slögdhin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 17. " til at faa thässa dygdhena dughir (bidrager) mykyt brennande oc idhkelikin bön" ib 45. " tro andelica stridh. .. dugha (proficere) til äwärtehelika siälinna helso" KL 207. menniskor som dugha til at forestaa eKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBetom VKR 9. " somme äro aff KLemming. 1862.">Aller tunge ok doGO ekke mykit til stridh" MD (S) 260. " soma skulo til stridha dogha" KLemming. 1862.">Al 4750. " han Frestar hwath til hiälpa dugher" ib 1950. thz dugher thäs bäter ib 1481. " ij örlögh mono the litith dogha" ib 4352. " sagdhe exeMPlum ay dugha" Bil 84.
dugha
3) passa, anstå, gå an. opers. med dat. mik dugher ekke rädhas idher KLemming. 1862.">Al 1543. ib 994. Iv 4022. thik dugher ey (du får ej) nu KLemning. 1860. SFSS.">Bort at fara ib 4170. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3358, 4023. - abs. nu dugher ey längre bidha Fr 511. Iv 3519, 4436, 4516. GO 952. GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5817, 6477. thz töchte Frw KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitte ylla dugha (icke göra GOdt), ib 9488. - part. pret. dughande (doghande. doghanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis. daghandhe SD NS 1: 232 (1403)),
dugha
1) staGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, dugtig. " staGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer oc doghanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 40.
dugha
2) duglig, tjenlig, nyttig. " warBern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dir thz honogh. .. mykit dwgande til läkedom" LB 3: 60.
dugha
3) vanl. i förening med man. " doghande män" SR 19. i thesse daghandhe manna nerwaru SD NS 1: 232 (1403). KLemming. 1862.">Alle doghande män Frorna utmäGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 54 (137, 58). " swa som än göra doghande (Cod. A GOdhe 101) män" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 536. wardher opta annar thera doghande man oc annar thiwuer ib 532 (dughande el. doghande står för öFrigt i Cod. B öfver KLemming. 1862.">Allt der, hvarest Cod. A har donde, se s. 568). Iv 2653, 3116, 3588, 4060, 4091 (i var; Cod. A har på dessa ställen donde). swa at KLemming. 1862.">Alle dughande men thz höra GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 773. ib 2471, 3028, 3066, 3432, 4450. - JFrMDughande samt donde.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dogha KL 20 ; MP 1: 48 ; Bir 1: 171, 239 ; RK 1: 1305 " och ofta.
  • dugga: -er" LB 8: 41.
  • dokka: -er LB 5: 80.
  • dufwa: -ir LB 3: 196.
  • doffua FM 418 (1509).
  • dughr KS 20 (49, 21). 3 pl. dugha. dogha. dogho Ber 184 ;
  • dogo MD (S) 260.
  • doghit Bo 252),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back