Duka

Old Swedish Dictionary - duka

Meaning of Old Swedish word "duka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

duka
eg. nedtrycka, nedsänka; fördränka, öfversvämma. watneth. .. dök ok ffordärwadhe hans trää garde Lg 3: 27. Jfr underduka, äfvensom dykare.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dök.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back