Duker

Old Swedish Dictionary - duker

Meaning of Old Swedish word "duker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

duker Old Swedish word can mean:

duker
L.
duker
1) duk. " brödh swept j renaSTa duke" STenianus. Se Lg.">Bil 793. " twa duka" SD NS 1: 678 (1407). hufvudkläde. Bu 128. " j hänna linna dok" ST 360. - bordduk. II duka sömnadha SD 4: 710 (1340?). hvilkin SOm spiller vppa duken SO 5. " swa länge þe äru saman vm disk oc duk" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.; jfr disker). - STenianus. Se Lg.">Bildl. rikesins duk räkte han wt faST STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2770. " theras dwker wåre STackotte (d. v. s. de hade föga att lefva af)" ib 3: (siSTa forts.) 5352. " han vil STräckie sin dwk innen jwl xx (20) alne länger" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 469 (1511). duk på hwilken varor, SOm utbjudas till salu, äro lagda. wil han tz ey skoda lata SOm sölffret ok dokin agher SO 157.
duker
2) kläde? ffor. .. 1 rödhän kiortil fodradhan met doker (sannolikt för dok) FH 4: 76 (1460). - Jfr adhra-, gräs-, har-, hovudh-, kniva-, rosen-, skär-, svena-, svetta-duker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • doker: dok ST 360 ;
  • dokin SO 157. ack. doker, om formen hör hit, för dok FH 4: 76 (1460). -ar. -er RK 3: (sista forts.) 5352),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back