Dumbe

Old Swedish Dictionary - dumbe

Meaning of Old Swedish word "dumbe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dumbe
A) subst. m. stum menniska. j ens duMBa mwn Lg.">Bil 830. " är en duMBe" Va 42. " swa som duMBe ey vplätande sin mun" KL 257. " thighir som duMBe" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. B) adj. (under det att ordet i de förut anförda ex. utan tvifvel snarast är att fatta ss subst., framträder det i de följande åtminstone med sannolikhet ss adj.) stum. la þre dagha duMBe Lg.">Bu 174. at böta enom herra som war duMBe Lg.">Bil 325. " hon war duMBe" ib 477. " han är duMBe til mit loff oc sqwallrottir til sith eghit lof" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 266. ib 193. huilkin som födhis döuer, han wardher oc natwrlika duMBe MB 1: 286. " Vara blinde, döfwe oc duMBa" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 46. MP 2: 60. KL 416. Lg 3: 208, 257. " huru en prester duMBe fik sitt mall" ib 351. " haffde ena pigho som war badhe blindh oc duMBe" ib 725. " hon bleff duMBa oc maallöss" ib 361. ib 365. " tilbidhia afgudh giordh mz manna handom duMBa oc dööf" KLemming. 1860.">Gr 271. " faa gifwa duMBa laMB (åt ett lam som ej bräker, som ej gifver sin hunger till känna)" GO 26.
Alternative forms or notes:
  • dumba ib 361, 365.
  • dumba) , subst. m. och adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛘᛒᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back