Dumber

Old Swedish Dictionary - dumber

Meaning of Old Swedish word "dumber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dumber Old Swedish word can mean:

dumber
1) stum. " hwa smidhadhe döwan oc duMBan, wäl seande oc blindan" MB 1: 285. " hans thiänista pika. .. war dum oc kunne ey tala" Lg 3: 222.
dumber
2) dof. höre iak nu j wärldinne the heso ok dummo röstina Bir 1: 134.
dumber
3) slö, svag, skum. dum öghon LB 10: 13. Jfr diMBer.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dum Lg 3: 222. sing. ack. f. best. form dummo Bir 1: 134),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back