Dus

Old Swedish Dictionary - dus

Meaning of Old Swedish word "dus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dus
larm, stoj? han drykker oc skrölar i fullan duss RK 1: (Albr) s. 213. Jfr kommer konst till ett hus i fullan dus att leta gå MD 398 (eft. nyare afskr.).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back