Duva

Old Swedish Dictionary - duva

Meaning of Old Swedish word "duva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

duva
ss tillnamn. "herra martin duwa" RK 1: 4038. - Jfr turturduva.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dwa Gr 300 ; Bil 357),
  • duvo blodh
  • dwffua blod )
  • duvo skarn
  • dwffwa- LB 7: 31, 212.
  • duffwaa- ib 287),
  • duvo unge
  • duffvnge: -a ib (Cod. A) 361),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back