Dvälia

Old Swedish Dictionary - dvälia

Meaning of Old Swedish word "dvälia" (or dvælia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dvälia Old Swedish word can mean:

dvälia (dvælia)
dröja, draga ut på tiden. konungin lot ey dwälia vtan foor ginstan aff stadh Prosadikter (VBarl) 106. - refl. dvälias, 1) dröja, dröja kvar; dväljas. om hon haffuir dwals lustandis j skörom thankom SvKyrkobr 351. " i thessom puncte scal människian swa länge dwälias at hon matte faa thaar ällir hiärtans nyk fore sina synder" SkrtUppb 422. gudz godha gärningga. .. i them scal människian swa länge dwälias at gudhlikin kärlekir optänids ib.
dvälia (dvælia)
2) dröja, ränta, söla. med inf. jak bidher tik at tu ey dwäls eller seenkas mik at swara til myn spörsmall SvKyrkobr 122. 3) dröja, låta vänta på sig. Se Sdw 2: 1210.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dvälia may have also been written as dvælia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dwals PMSkr 70. Sv Kyrkobr 351),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛅᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back