Dyghdhelika

Old Swedish Dictionary - dyghdhelika

Meaning of Old Swedish word "dyghdhelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyghdhelika Old Swedish word can mean:

dyghdhelika
1) förträffligt, utmärkt, väl? lärdhe hon thöm swa dygdhelica KL 350.
dyghdhelika
2) dygdigt, med dygd. at the magho dygdhelika oc saatlika liwa MB 1: 459. Bo 29. Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 664. " huru han må dygdelika sitt hVardaghs härskap hAlda" Frorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 12 (29, 13). dygdhelika styra sik ok sin åthäue ib 28 (70, 30). ib (71, 30).
dyghdhelika
3) välvilligt. " vilin ij göra swa dygdhelik at ij vilin hiälpa mik" Fr 2211.
dyghdhelika
4) höfviskt, med värdighet. dygdhelika tha giordhe han Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 503. ib 201, 1538, 2257, 2265. Al 546. Va 17.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dygdeligä Va 17. i rimslut: dygdhelik Iv 201 ; Fr 2211 ; Al 546.
  • dygdherlik Iv 1538, 2257),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚵᚼᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back