Dylska

Old Swedish Dictionary - dylska

Meaning of Old Swedish word "dylska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dylska Old Swedish word can mean:

dylska
1) tröghet. " lätin är enna handa hugxsins dylska" MP 1: 309. ib 75. Bir 1: 304, 315, 2: 138, 3: 182, 184, 257. Ber 138, 229. Su 191, 287, 419. LfK 169.
dylska
2) galenskap, öfverdåd. " thu swekth megh mz dylske tin" MD 114.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dölska: -o Bir 1: 315. " dyskan för dylskan" Su 287 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᛚᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back