Dyn

Old Swedish Dictionary - dyn

Meaning of Old Swedish word "dyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyn
dån. " " Bir 1: 263. " rädhelik elder. .. komber ther mz mykin dyn" Iv 372. Al 6496, 9210. starker dön ib 10338, 10339. än the (öronen) flyta äller ok ther är dyn (susning) ii LB 5: 80. - ljud, röst. siwnga. .. mz sötom sang ok blidhom dön Al 4626. - Jfr iordh-, iordha-, þor-dyn.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back