Dyrbär

Old Swedish Dictionary - dyrbär

Meaning of Old Swedish word "dyrbär" (or dyrbær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrbär (dyrbær)
dyrbara el. utmärkta bär? swa söth oc dyr lokt, at hon owergik alla dyrbärs lokt Lg 3: 446.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dyrbär may have also been written as dyrbær

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᛒᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back