Dyrka

Old Swedish Dictionary - dyrka

Meaning of Old Swedish word "dyrka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrka Old Swedish word can mean:

dyrka
L.
dyrka
1) fördyra, höja priset. KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM 32. dirckis. .. oss KLemming. 1862.">Alle waror HSH 20: 261 (1507).
dyrka
2) hålla härlig el. helig, dyRKa. böþ kunugen tome at dyRKa þera guþ Bu 188. dyRKar iordhena for gudh Bil 468. ib 534, 620. KLemming. 1860.">Gr 281. MB 1: 483, 498, 503. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 197, 361. KLemming. 1862.">Al 6075. " guz modhor hulka j dyRKin" KL 106. - hålla helig, fira. jouis höghtiidh dyRKas tha KLemming. 1862.">Al 4727. MD 80. Su 373. vm vi. .. dyRKom vars herra vpfärdh til hiMBla MP 1: 155. - hålla i ära, främja, bruka. vtländzskan räth j riket ey döRKia RK 2: 113.
dyrka
3) bruka, odla. " dyRKa jordh" MD (S) 282. ib 286.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • dörkia.
  • dircka.
  • -ir MD 80.
  • -adhe) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back