Dyrkirska

Old Swedish Dictionary - dyrkirska

Meaning of Old Swedish word "dyrkirska" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrkirska
kvinna som tager (något) i akt, kvinna som iakttager (renlevnad etc). iämwäl war hon (ɔ jungfru Maria) oc är the första dyrkerska oc älskerska oc wpfinnerska all renliffwernes oc iomfrudoms (virginatatis et totius religiosiatis prima fuit cultrix) Mecht 122. - Jfr afgudha dyrkirska.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -erska )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᚴᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back