Edha

Old Swedish Dictionary - edha

Meaning of Old Swedish word "edha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

edha
kännas lika, vara till lags. " enom edhir (väl, illa), nåGOn är (väl, illa) till mods. thän heelbrogdhe weth ey huru thöm siwka edher" GO 591, 875. " thänk ok huru thz edde vars herra kärasto modhir (qualis amimi mater domini iesu erat) nar hon saa han swa ryma" Bo 161. " nw thenker iak hwru tik edde tha" MD 62. " nw tenker jak at jak är wreder ok wil ey hempnas som mik edher" ib (S) 276. " sagde som then man illa edher" RK 1: 2137. tha took konung birger illa at edha ib 2349. " tha edde them thz allom illa (misshagade)" ib 4150. " thz edde (behagade) konungenom ekke wäll" ib 3061. ib 3273.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • edde) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back