Edhbäris

Old Swedish Dictionary - edhbäris

Meaning of Old Swedish word "edhbäris" (or edhbæris) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

edhbäris (edhbæris)
= ed(s)bärt, tillåtet att gå el. rantzakade, withneda oc epterswore (för epterswäria) skolo först edbäris warder, om nogher edh aff them haffua wil SD NS 3: 219 (1447, gammal avskr.). (Motsvarande artikel hos SDw bör utgå).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so edhbäris may have also been written as edhbæris

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚦᚼᛒᛅᚱᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back