Eghin

Old Swedish Dictionary - eghin

Meaning of Old Swedish word "eghin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eghin
egen, tillhörande el. tillkommande ngn enskilt. " priuatus. .. veder skilder ok eghin" GU C 20 s. 485. " mullughagialith aff scarum, swa som äär twa ärtogar aaff hwari stuwo lii scarum oc ena örtog aff hwariom theem sit eghit bröd äter thär saman stadz VgFornmt III 7-8: 157 (1384). giorde jak ena gldra til tiuvekellaren ok jt gern ther tuert oueer af mit jegit jern" Skotteb 44. - sit (thäs etc.) eghi, sin (dess etc.) enskilda egendom. hulka messur wii tilplictum chorales daglia oc ewerdeliga vppe haalla skulande vid hans altare, hulkit han hawer i waro kirkio bykt oc fulkomat aaff sino egno VgFormt III 7-8: 157 (1384). hände thet swa, ath qwärinin skaal byggias aff nyio. thet skall clostrid aff sino egno ghöra VKJ 240 (1447). äpther thät the tompth och jordh watzstena kloster rättherligha til höre och ärw thes äghit j äwärdeliga ägho Nio handl rör Vkl 230. - eghit göra, tillägna (ngn ngt), överlåta (nt åt ngn) ss egendom. med ack. och dat. affhänder iak mik. .. the forda bodh. .. ok eghna gör iak hona for:dom jacobe SD NS 2: 818 (1414). " for then sculd afhänder jach mik. .. for:da gard och eghnan gör jach han for:dom niclisa pinkhana. .. til äuerdelika ägho" SD NS 3: 382 (1418). proprio as are til egna oc egigöra GU C 20 s. 495. - eghit namn, egennamn, nomen proprium. jesse är eghit nampn, oc heth honung dauidz fadher jesse JMö 96. - eghin vili, egen vilja, egenvilja. varu ägin vili forbiudoms vi at göra medhan scriptin sigher oc, vänd thik fran thinom ägnom vilia oc bidiom vi GUdh ij varom bönom at han vilia skal varda ij os SkrtUppb 225. " var herra sigher ij lästinne jak kom ey at göra min ägin vilia vtan an vilia som mik vtsändä. oc siger scriptin ägin vilia skal hawa pino oc videhertorft" ib 226. " manga systra gifua vt hadhe mat oc ööll. .. oc annat tolkit thätta synis dragha til eghelikheet oc eghnan wilia" FOVkl 211. af syndom oc lastom som är thankana oc tungana oc öganan oc handana oc fotananna oc ägins vilia Skrt Uppb 224. - eghin kärleker, gegenkärlek, kärlek till sig själv. människionna eghin kärleker ok älskmadher hindra at faa GUdhz kärlek. .. ok ty at wi maghom fulkomlic älska GUdh bör os fulkomlica hata os SkrtUppb 78. 2) i substantivisk anv.: livegen, trälbunden, träl. j allom theres gerngom ok thankom äru the diefulsens eighne ok thiänäre SvKyrkobr 196.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • eghien STb 5: 85 (1515). eighin: -it Svartb 347 (1484) ;
  • eignan J Buddes b 174 ; eighna Mech 253; eighne SvKyrkobr 196.
  • eyghin: eyghna Mecht 254.
  • eijgen STb 5: 248 (1519). ägin Skrt Uppb 225, 226, STb 5: 1231 (1516), 122 126 etc.: -ins SkrtUppb 224 ; -ith Nio hand rör Vkl 230. ägen: -s STb 5: 119 (1516). ägien SJ 2: 272 (1495). STb 4: 336 (1513), 5: 82 (1515), 117 (1516), 119 (1516) etc. ägyen ib 126 (1516). jegin: -it (trol. felskrivning under inf. av det följ. ordet jern) Skotteb 44. dat sing. m. enghnom Neuman Vikbal 78 (1453). dat. sing. n. engno Svartb 131 (1366) , 460 (1456)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
FOVkl
Tvänne stadgar rörande förbättrad observans inom Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back