Eldglödh

Old Swedish Dictionary - eldglödh

Meaning of Old Swedish word "eldglödh" (or eldglødh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eldglödh (eldglødh)
(eld)glöd. carbunculus är en dyr sten skinande mykith oc synes j mörkeno som en eld glödh PMSkr 463. haffwes eldglödher tre äller fira ib 514. " stryk thet pa nokoth blankth järn, oc wärm pa eldh glödher" ib 429. " eldh glödhen ökes och blässes medh handh bäliom" ib 621 (senare avskr).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so eldglödh may have also been written as eldglødh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -glödher) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛚᚦᚵᛚᚯᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back