Ensak

Old Swedish Dictionary - ensak

Meaning of Old Swedish word "ensak" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ensak
ensak, böter tillfallande endast en; böter tillfallande konungen ensam. " a predicto honere uectigalium nec non et regium (för regalium) causarum, eciam maiorum que ensakir uulgariter appellantur" SD 1: 532 (1278). jus nostrum dictum wlgariter ensak ib 3: 25 (1311). ib 4: 286 (1332, gammal afskr.), 359 (1334, gammal afskr.), 461 (1335, nyare afskr.), 5: 39 (1341), 599 (1346). böte konunge XL marker at hans ensak ib 4: 466 (1335, nyare afskr.), þätt är waar ensak ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). ib 377, 378, 638 (1347), 6: 112 (1349), 137 (1349). widher XL marck konungx ensak BSH 2: 63 (1399). vidher XL mark til konungx ensak ib 66 (1399). ib 65 (1399, nyare afskr.), 68 (1399), 72 (1399), 37 (1399). SD NS 1: 14 (1401). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 8 (1374, nyare afskr.). widher sina XL mark for konungx eensak BSH 2: 203 (1413). " konwnSOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS een saker, SOm är edzöreth, dwledrap och daan arff" ib 4: 80 (1481?). böter tillfallande biskopen ensam. eiSDem monachis indulseramus medieatatem legalis emende que dicitur ensak SD 2: 70 (1289). " a memorato iure nostro dicto ensak liberos esse volumus ib. "ib 162 (1293), 5: 280 (1344). ib NS 2: 306 (1410). - böter tillfallande staden ensam. vijd sine three marck stadzsins eensack SO 197. BS 36. - böter tillfallande husbonden el. jordegaren ensam. wjdh hans thre mark, huusbondans ensak SOm bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 39. böte. .. VI marker ägandins eensaak ib 40. " böte 3 mark för tresko, husbondens ensak" ib 41.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eensak.
  • eensaak SD 6: 112 (1349); BSH 2: 65 (1399, nyare afskr.) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿᛋᛆᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back