Fang

Old Swedish Dictionary - fang

Meaning of Old Swedish word "fang" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fang Old Swedish word can mean:

fang
eg. gripande, fattande.
fang
1) famn; börda som man kan bära i famnen, fång; ss rymdmått (för hö). Jfr Falkman, Om mått och vigt 1: 457. gilt fang hö SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). Jfr famn.
fang
2) tag, brottning, kamp. thän ffaar opta fal som adhrom biwdher fangh GO 884.
fang
3) det som fås från skogen. vsufructum habeant in eiSDem (ɔ: silius) videlicet löf oc luuk. fang oc feagangh SD 1: 581 (1281). - pl. trävirke, byggnadsvirke. hugga oc tälghia al fangin (Cod. A träwirkith 486) MB 1: (Cod. B) 563. " läghe thz till inga fanga nythir" TB 75.
fang
4) medel, tillfälle, läglighet. äpte fånGOm vitra manna ok föreaktugha borghara (så GOdt vise män och omtänKSamt borgfolk förmå) KS 86 (210, 94). - Jfr anda-, ater-, barn-, fiske-, for-, ful-, garþa-, hand-, hö-, lagh-, lagha-, var-, viþer-fang.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • faang )
  • fanga fäþerne
  • -fäþrini )
  • fangaman ,
  • fanga skogher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛆᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back