Fela

Old Swedish Dictionary - fela

Meaning of Old Swedish word "fela" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

fela
tillförsäkra fred åt, gifva lejd åt. "ath wi. . .haffwa leijdet och feleth och medh thetta vorth opne breff lejde och fele. . .her niels booson. .. hiit in i swerige til stocholm" BSH 5: 207 (1507). " ath jach leydat och feligat haffwer och met thette mith opna breff legdar och felar. .. her erik turson" FM 155 (1504). " vy viliom jdher fela" RK 2: 4942. ib 4944. " marsken feladhe them alla til sich" ib 5346. ib 6546. " konungen felade hanom til sik gaa" ib 8647. " the lotho sik alle for marsken fela" ib 7485. the loto sich fela ib 5344. ib 3: 2415. " meente til konung cristiern fela sik (komma i trygghet till)" ib 2: 8340. han war felad j godha troo MD (S) 246.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • feyle RK 3: 2415.
  • fela utaf , gifva lejd för aftåg åt, tillförsäkra fritt aftåg åt. thom feladhe kongens folk vtoff medh en falsk dagtingen BSH 5: 466 (1511).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚽᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back