Finna

Old Swedish Dictionary - finna

Meaning of Old Swedish word "finna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

finna Old Swedish word can mean:

finna
L.
finna
1) finna, hitta. " findar gul" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19 þa Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Var hans howoþ funnet ib 52. " genaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST finDir thu en grönan wägh" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 90. " fäghin är hans SOm fyrme ok findher han fikh (för fiskh) a Diska" GO 105. " ginGO the andra vägha at leta. ok spordho äptir honom i bland thera vini oc Die. Utg. af J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">FränDir. ok for thy at the han äkke funno. ängxladhis modhorin" Bo 27. " hwat lhan ther fant thz loth han byta" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1941. - med prep. a (up a). träffa på. swa Die. Utg. af J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Frampt iak finder a eth waad SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2300. fan jak wppa watn aadhrona SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 823. " han foor finna ij thenna skogh a awintyr" Die. Utg. af J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 1332. " the villo finna vppa iudha konungin" Bo 4. ib 26.
finna
2) finna, uppfinna, hitta på, uttänka sAloghar maþar fan ängen anzSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suar SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 21. " han fan ok scref af himmum ok himna gange ok thera naturlikum craptum ok gangum" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 382. " zerces han fan thetta spil" Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 207. " konungen fan swa manga funder" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2770. " then bäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe ath (för eth) GOth raadh fan" ib 3: 1903.
finna
3) finna, erfara, mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. fan sik Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vara samaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaþ ensamna SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. " swa SOm the finna SOm hawa litadhan ögxSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen" MB 1: 80. " swa SOm iak haffuer hört swa haffwer iak funnit" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 92. " hon vilde ey lata thz op a sik finna" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1150. - med prep. til. mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa, blifAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varse, se till. swa at han änkte til hans fan Die. Utg. af J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr 913. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 36.
finna
4) finna, befinna (nåGOt brottsligt el. otillåtet). sköflös therrä GOz thär thät wärþer funnit mäþ Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). " fundz thz med nachrom androm" SO 31. - befinna, ertappa, beträda. at þe laten sik egh finnäz wrangä domä györa Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 606 (1346). huilken SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Suen eller läriunge fins sijnom husBondha otroen SO 49. Alle jwdzska qwinnor SOm fwnnos at kring om SJära theris söner MB 2: 222. " hwilken ther moth bryther hängis op j en gaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrax han bliffwer fwmmem" SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Vallius. 1845.">PM 21. ib 29. " forSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sumer samma broder sick ther vtj oc findz mz schäl" SO 158. " wardher han ther mz funnin" ib 66. ib 110, 161, 197, 198, 205, 298.
finna
5) döma, afgöra, beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämma. wart henne ther fonnit for rättä (to rechte vnden) at hon skulde brennäs Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 35. " hwat the siäx funno thöm for minne eller for rät" SJ 36 (1426) funno for rätto ib 83 (1441). ib 128 (1444). är funnith ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadhgath fore een reth i smidha eMBethet SO 71.
finna
1) finnas, förekomma. " þe þingh. .. SOm eigh finnas ii biblia scriueth" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. FörSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 386.
finna
2) finna hAlentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varandra, träffas. skulu a hwario are töswar finnas at minSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). " the hafdho funniz ther badhe" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STephens. 1849.">Iv 1658. " thär funnos the bröder bade" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3674. ib 2: 6365. Al 777. Di 5, 40, 85, 224.
finna
1) upptäcka, mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. " ther kunde engen finna pa hwat tydende han fangit hade" Di 10.
finna
2) finna på, uppfinna, uttänka. fan jak aa thessa snille Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 218. - JDie. Utg. af J. A. AhlSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrand. 1853.">Fr a finna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • fynna.
 • fant RK 2: 1941.
 • funno.
 • findz.
 • fyndz.
 • fantzs.
 • funnos.
 • supin.
 • funniz) ,
 • finna sik , infinna sig, samlas. j iunefruhafu the sich funno RK 2: 1765. ib 2276. - refl. finnas,
 • finna a
 • -pa )
 • finna for ,
 • finna i gen ,
 • finnas til , finnas till. thera lika fantzs äy j wärildena till Di 41. - Jfr ater-, be-, saman-, up-, upa-, äptir-finna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back