Form

Old Swedish Dictionary - form

Meaning of Old Swedish word "form" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

form
= forma 1. vi [6] formar, sma ok stora BSH 5: 506 (1512). former till ath gythe slanger och andre bysser vtöffuer HSH 20: 247 (1508). Jfr bysso form.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᚮᚱᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back