Gör

Old Swedish Dictionary - gör

Meaning of Old Swedish word "gör" (or gør) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

gör Old Swedish word can mean:

gör (gør)
L.
gör (gør)
1) färdig (jSTrand. 1853.">Fr göra 1). ä giwer gudh aa göran teen (aptis ad cauma veruBus dens vnit adauma) GO 44.
gör (gør)
2) arbetad, bearbetad (jSTrand. 1853.">Fr göra 2). gul ok ädhla STena dyre Alla handa ful wäl göra Al 5240.
gör (gør)
3) giord, förfärdigad (jSTrand. 1853.">Fr göra 3). ther war gör en höwelik saAl STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2698. " geenlädher ok rema. .. Varo aff skära silke göra" Fl 534. ib 972. STrand. 1853.">Fr 2989. Al 185, 9553. ST 200. Va 20.
gör (gør)
4) gjord, tillSTäld (jSTrand. 1853.">Fr göra 5). ther Var gör swa mykin skAl STrand. 1853.">Fr 3033.
gör (gør)
5) gjord, veSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKSTäld (jSTrand. 1853.">Fr göra 6). GOdha gernyngar omatteligha görra Gers STrand. 1853.">FreST. Inl. war thässe räkning gör a moab slät MB 1: 419. " tha mAltidhin war gör" ST 403. - gjord, begången. äffter þätt gyärningen war gyor SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). för än synden war gör MB 1: 98.
gör (gør)
6) gjord, uppgjord, beslutad (jSTrand. 1853.">Fr göra 7). iuþa como mz gyru (Cod. B, C giordho 979) raþe tel iacoBum Bu 197. þe läto Suara mz göru (Bil giordho 1020) raþe ib 507. - ingången, afslutad. ganger sidhan a göra säät mz gudhi MB 1: 301. " ganger aff göre sät" ib 349. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1600.
gör (gør)
7) gjord, bevisad (jSTrand. 1853.">Fr göra 8). förgäta the GOdhiärninga thöm äru göra KS 44 (113, 48). - tillfogad. högher skadhe. .. ther konungenom är gör til oärä Fl 1697. " orättin som os Var af mannenom gör" Bo 185. Bil 871.
gör (gør)
8) gjord, vorden, blifven (jSTrand. 1853.">Fr göra 18). ey är Vars herra hand STunth gör MP 1: 70. " uar nw tröSTer gör" Su 142. marger riddare war ther gör STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3596. - JSTrand. 1853.">Fr ful-, o-, um-, up-gör.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so gör may have also been written as gør

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • gior L.; SR 51.
  • gyor SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). gyr: gyru Bu 197.
  • frf.
  • vok. i änd. -r. -rr: görra Gers Frest Inl.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚯᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back