Groa

Old Swedish Dictionary - groa

Meaning of Old Swedish word "groa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

groa Old Swedish word can mean:

groa
1) växa, gro. " ther groor som hägnas" GO 377. " ä groor gangande foth" ib 718. " Alt thz a iordhinne gro" Al 7192. " ä hwar gul i iordhinne gror" ib 9377. " Al groande tingh" LB 3: 17. " Al ting gro ta i iordhinna" ib 19. " gif at þinna pino sara suärþ: þin bla siþa ok bloþogh härþ: naghlar ginum händar ok fötar: groe ginum mina hiarta rötar" Bu 73. ängin rätzl ij thera hiärta groor Al 5274. " lätha henne (den heliga tron) mz grodgerningher groo" RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 282.
groa
2) läkas. " tag Alwita bRK, oc bren honum renliiga oc läg askona viidh thz brendha, tz gror" LB 7: 37.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • gro.
  • groo.
  • groor.
  • grodder: athergroddom Su 367 ),
  • groa saman , gro samman, hopväxa, hopfästas. öghon. .. ther saman äro grohin aff grundh LB 3: 143. ögon. .. ther samman äro grogen mz gundh ib 2: 41. Jfr samangroa. - Jfr atergroa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚵᚱᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back