Hädha

Old Swedish Dictionary - hädha

Meaning of Old Swedish word "hädha" (or hædha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hädha (hædha)
håna, häda. " then som hädhir (blasphemaverit) ihesu chriSTi naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 35. häddo chriSTi iärtekne ib 94. " heddir ok slaghin oc sputtadhir" ib 47. " wordho. .. fför hadh oc gab hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldne, hädhne, slagne" STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 54. " en hädhir ok annar sputtar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. blyghiandis for thöm som han hääddo ib 196. ib 195. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 156. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 16, 134, 271, 2: 299, 325, 3: 59, 224. ST 58. MB 2: 245, 248. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 586, 3: 79. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1577, 2115, 2717. 4413. war han aff poro hädder ib 5535. thenna fäghrind är här hääd (försmädad, föraktad) swa ära wara qwvinnor ey STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäd ib 6361. " hwar är swa hädher som han är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädher" GO 315.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hädha may have also been written as hædha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • häädha. -ir, -de, -der. part. pret. hädher GO 315.
  • hedher Lg 3: 79.
  • hädhin: hädhne LfK 54 ; formen är emellertid utan tvifvel framkallad af det föregående haldne och det efterföljande slagne),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back