Hädhilse

Old Swedish Dictionary - hädhilse

Meaning of Old Swedish word "hädhilse" (or hædhilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hädhilse (hædhilse)
och f. hån, smädelse, hädelse. vardom wi til atlöghe oc hädilse allo folke MB 2: 152. för theris bannor oc gudz hädilse ib 311. LfK 12. hädilsenna nampn MB 2: 352. " mz. .. löghe ällir hädhilsom" Bir 5: 77.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hädhilse may have also been written as hædhilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hädhils tekn
  • hädilse- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚦᚼᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back