Haf

Old Swedish Dictionary - haf

Meaning of Old Swedish word "haf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haf
f? håf, fiskhåf. foro allan daghen mz haffuom j äluinne. .. äpter fiskom Lg 3: 9. ib 10.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back