Haghi

Old Swedish Dictionary - haghi

Meaning of Old Swedish word "haghi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haghi Old Swedish word can mean:

haghi
L.
haghi
1) inhägnad, stängsel. " een haghi var Aldra väghna om kring" Fr 441. gränsmäRKe? secundum istam gangan teldras locari & haga icidi precepimus SD 1: 247 (1225).
haghi
2) inhägnad, inhägnad maRK, hage. notum facimus. .. nos. .. nicholao thyrgilsson fundos nostros et possessiones nostras inFra speeps, cultas et incultas, in nørrAlagha, østra, sydhra et væstra hagha. .. vendisse SD 6: 198 (1350). omnes inclusiones, dictas hagha, sicuti nørrahaghan, østra, sydræ, et væstræ haghan. .. dimiseram ib 199 (1350). liggiandis. .. öster a haghanom ib nS 1: 44 (1401). i. .. tostathorp hagha ib 611 (1407). " wt i then lund ther ligger en haghe" RK 1: (Albr.) s. 208- beteshage, betesmaRK. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 360, 3: 335. MP 2: 86. " tha forfor eth faar nar mannin syndade forlät äurdelikx lifs hagha" ib 1: 202. - JFr bya-, diura-, hema-, miþAl-haghi.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hagha gardher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back