Häghn

Old Swedish Dictionary - häghn

Meaning of Old Swedish word "häghn" (or hæghn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häghn Old Swedish word can mean:

häghn (hæghn)
1) inhägnad, inhägnadt område. huruledhis the sculu vtan clostersins hägn ellir til landzherrana wt fara VKR 5.
häghn (hæghn)
2) hägn, skydd. gudh som henne. .. i sin eigen hägn ok foresyn tagit Lg 3: 552. " anamom vi for:da naadhandals clostre. .. j wara konungxligha hägn, beskärm ok syndherligha forswar" FH 3: 124 (1448). " the fatighe brödher i crononas häghen och beskerm äre" BSH 5: 540 (1514). SD NS 1: 381 (1404, gammal afskr.), 2: 93 (1409). RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 110, 112. Pm 1, 38. RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 282. - Jfr forhäghn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häghn may have also been written as hæghn

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häghen )
  • häghna skogher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back