Häkte

Old Swedish Dictionary - häkte

Meaning of Old Swedish word "häkte" (or hækte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häkte Old Swedish word can mean:

häkte (hækte)
och n.? L.
häkte (hækte)
1) häkte. tha vm sidhir satte riddarin them j sina hekthe MP 5: 141.
häkte (hækte)
2) hava häkte pa, ha i i sin besittning, förfoga över? matis pedhirson talade til pedhir haralson och sagde ath han hade loffwat sinom drängh ath köpslagha tha sagde pedhir haffir tw pa ena ɉ mark häkte ok annat tha vil iak sta tigh til en mädan thu haffuir swa mykit (för ey swa mykit?) tha kan iak ey sta tik til ATb 2: 8 (1473).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häkte may have also been written as hækte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hekthe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚴᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back