Häl

Old Swedish Dictionary - häl

Meaning of Old Swedish word "häl" (or hæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häl (hæl)
dödsgudinna, dödsrike (dessa både betydelser framlysa nämligen tydligt på Flere af de i det följande anförda STällena), död. þän sami ihesus väldförþe vara drotning helena (ipam mortem, quæ regina noSTra eST, capSTephens. 1849.">Ivavit) STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 207. " läSTe mz eldez bandom varn mäSTara helena husbonda (ipsum noSTrum principem autorem mortis)" ib. " fara til bana ok helsa hälena" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 476 (jfr STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1015). han laa ja banasoth jäm när häl som heme ib 110. " finna hwru manzsins siäl är fräls for hel (af senare hand ändradt til dödh)" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 348. " thu rädhis dödh o häl" Al 5806. ib 9090. " han thorff ey rädhas nakra häl" ib 9572. " aff enkte iärn faar thu thiin häl" ib 7646. " frälse them aff äurdelikä häll" STephens. 1849.">Iv (Cod. B) s. 388. - til hälia, till döds, i hjäl. leion slet han tel hälia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 182. " folk ok fä slaar han til hälia" Al 1163. " tha Alrin slaar then gaMBla til hälia" MD (S) 214. " hwi wilin ij mik til hälia pina A 3468. "MD 47. - i häl, i hjäl, till döds. han tyrfdo swear j häl STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 738. " bardhe swenen i hääl" MB 1: 164. " vil iak mik syrghia ij häl" STephens. 1849.">Iv 1107. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3801 ; 5797, 6727. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 32. vij faar. .. som hans hundh beth ihiel SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 298 (1509). " wart han STangadher aff en gAlin tiwr i heel" STycken på Forn Svenska.">PK 230. - i sht i förbindelse med sla. slo. .. i häl hedhningan MB 1: 280. ST 10. Fl 329. Al 2005, 3477, STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1290, s. 346, 3: 2815, 2821, 2830. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 281 (1506). at röffua, skynna, brenna och i helsa her i skären¨ ib 289 (1506). " j hälslaa Alla theris owenir" MB 2: 193. - häl för i häl. thik darium siälfwan häl at sla Al 1176.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häl may have also been written as hæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hääl.
  • hel.
  • häll Iv (Cod. B) s. 388; RK 3: 2821, 2830 ; MB 2: 305.
  • heel PK 230 ; RK 2: 6727. " heell ib 5797. hiäl" FM 281 (1506).
  • hiel RK 2: 1290, s. 346; BtFH 1: 298 (1509).
  • hijell RK 3: 2815.
  • hyöl BSH 5: 302 (1508) ; de fyra sistnämda formerna i förbindelse med föregående prep. i gen. hälia Bu 182 ; Al 1163, 3468 ; MD (S) 214.
  • häliä MD 47 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back