Haldare

Old Swedish Dictionary - haldare

Meaning of Old Swedish word "haldare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haldare
väktare, vakthafvande, utpost. tha trängias väktarne äller hallarna (exploratores) at löpa til sin herra MB 2: 170. Di 112. RK 2: 3983, s. 346. mz sina haldara loth han forwara ath han for puchan wilde ey fara ib 4214. Jfr mädhhaldare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hallare: -a RK 2: 3983, s. 346; -ana MB 2: 170.
  • hollare Di 112 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back