Haldsyrt

Old Swedish Dictionary - haldsyrt

Meaning of Old Swedish word "haldsyrt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

haldsyrt
inula heleium Lin., alant, ålandsrot. " hålsyrth dygdh" LB 8: 49. " stöt holzyrt som kallas s elena root" ib 7: 303. " dricka j !UDDA_TECKEN? [1 1/2] lood stötta hoz yrtt med varmt öll" ib 309.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hålsyrth.
  • holzyrt )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚦᛋᛦᚱᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back