Hälla

Old Swedish Dictionary - hälla

Meaning of Old Swedish word "hälla" (or hælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hälla Old Swedish word can mean:

hälla (hælla)
L.
hälla (hælla)
1) bringa i lutande ställning, hälla. naar man thz (kärlet) häller. tha vtlöper thz som ther inne är Ber 258. " tha the hälto j lätit at läta ther af j lampona: tha stodh skiärt oleum: starkt som sten swa at the gato ey mz fingrum draghit en drupa wt j läteno hälto" Bil 211.
hälla (hælla)
2) hälla, gjuta, utgjuta. hälla i them (de fördömde) brännande wätsko Su 126. PM XXX. " häl wppa aadrona sakta mz kalt watn" LB 2: 91.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hälla may have also been written as hælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hiälla: hiälto Lg 982.
  • -ir ,
  • -te ,
  • -ter )
  • hälla nidher , hälla ned, utgjuta. hälto the nidher watnit wppa jordhena Su 368.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back