Halva

Old Swedish Dictionary - halva

Meaning of Old Swedish word "halva" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

halva Old Swedish word can mean:

halva
1) hälft (av en by). SD NS 3: 271 (1417) , nyare avskr.).
halva
2) halva. ss måttsord. " lucas vynman för ix halffuar vÿn, som her hans sigurdi haffuer tagith til messavÿn HLG 2: 21 (1511). - Jfr gardhalva. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • halffuar HLG 2: 21 (1511) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛚᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back