Hamber

Old Swedish Dictionary - hamber

Meaning of Old Swedish word "hamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hamber
L. eg. betäckning, omhölje, hud. 1) en fogels hud med fjädar och vingar; fjäderdrägt. rikare ham kan man ey se fanga Al 7580. 2) antagen skapnad, skepnad, hamn. midla mö guz moþer. .. gar vt tel hans ii hans husfru ham baþe a växt ok kläþom lik ok tAlan Bu 19. han (djäfvulen) skappaþe sik ii quinnanz ham ib 143. " koma jämsköt diäfla j hunda hami a mot petrum" Bil 103. Bu 23, 102, 137, 171, 523. Bil 235. " mannin gik tha widh sanno sik wara j manz hami thes Bondans siäl som han lät swa sömelika til Graf föra ok j hästins hami vara gudz änghil ib 732. "Bir 2: 116. Gr 325. Al 5039, 5544, 9001. Su 418, 423. " takande owir sik brudhgomma ham" Bo 92. " takande vppa sik thrälsins ham oc liknilse" ib 32. MP 2: 149. witte (möyomen) at the varo trolska ok wänt hans ham mz throldom Bil 486. - skapnad, utseende. rädhelict diur. hAlft j lmanz hami. ok hAlft j häst like Bil 404. Bir 1: 334. Al 8694. swa mykith war han vndersam i sina persona oc i sinom ham ib 7454. jak hafuir. .. hamm(en) (speciem) aff handomen ensamin ok änkte mäghin Bil 350. 3) habitus, drägt, klädedrägt, yttre utstyrsel el. skick. skipar här nwnnona ham oc gangkläde Bir 4: 10. ib 24. ij prydhin idher mz faghrom ham Al 6039. wänlika kläd i konungx ham ib 8610. " han kläde sik wt j riddars ham (i rimslut lmed naMPn)" MD (S) 251. han sat tha än i Alexandri ham Al8078. Su 424. i flästom stadhom vpwaxge lönlika undi mildhetzsens ham eghen älgskoghe ok vii Su 417. - Jfr fara-, fughla-, klädha-, manz-, människo-, pilaGrims-hamber samt likamber, äfvensom haMPn.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • s.
  • hami Bu 102, 137, 523 ; Bil 103, 255, 732.
  • ham Bu 19, 171 ; Bil 2123.
  • haamen Bir 4: 24 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back