Hampn

Old Swedish Dictionary - hampn

Meaning of Old Swedish word "hampn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hampn
SpV 34) ,. 1) antagen skapnad, skepnad, hamn. thu synis badhe mz hogh ok haMPn, helsamlika haffwa widhersakt thänna wärldinna fula ok oloffligha lwsta SpV 93. " än tha at hon (ɔ: Semiramis) war j haMPnenom (habitu) ok kyneno qwinna, tha likowäl war hon man j hoghenom ib 163. "ib 394. MP 5: 184. " sonsens persona anamadhe kötliken haMPn" JMÖ 103. 2) dräkt, klädedräkt. MP 4: 152. " aff jomfruligha haMPsins (indumento mystico virginali) andheligha wndhirstadilse" SpV 7. at thänna hälgha mannen mykit haffwer plaghat sin likama, mz siälsynom haMPn (habitu) ok födho ib 219. - Jfr diura-, diäfla-, lamba-, männskio-, prästa-, thräla-, thräldoms-, ulva-haMPn, ävensom hamber.
Alternative forms or notes:
  • hamfning

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛘᛕᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back