Handbok

Old Swedish Dictionary - handbok

Meaning of Old Swedish word "handbok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handbok Old Swedish word can mean:

handbok
L.
handbok
1) manuale, (kyrko)handbok. jäRPstadha kyrkia hauer. .. ena haandbook RP 2: 390 (1399). " äpter thy at i waro handbok star, at ten tiidh hionalag skal bindhas äller the festningh, som hether de presenti, tha skulu the, som festas, sighia hwar till annan. .. "SD NS 3: 493 (1419).
handbok
2) översiktig framställnig av ngt ämne el. ämnesområde, handbok. encerido. .. handbok GU C 20 s. 218.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haandbook.
  • hond bogh GU C 20 (hand 2) s. 119 (daniserande)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛒᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back