Handganga

Old Swedish Dictionary - handganga

Meaning of Old Swedish word "handganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handganga
undeRKasta sig. med dat. nar almogen honom mäst handganga RK 2: 9203. " all land oc städher som. .. seg wälwilyelika wndigifwa oc haand ganga konwngenom" PM 33. " ther haffuer alt menige landet haandgaath härtwgh frädhrik" BSH 5: 388 (1510). the herretere, som them vile handga ib 427 (1510, samt. afskr.). ib 98 (1506) , 473 (1511). Jfr ganga enom til handa, ganga enom a händer under hand 4 c. - part. pret. undergifven, under dånig. med dat. almoghin ther honom är vndigifwin oc handgangin RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 359. PM 33.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • handga.
  • handgaa BSH 5: 473 (1511) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back