Handslagh

Old Swedish Dictionary - handslagh

Meaning of Old Swedish word "handslagh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

handslagh
handslag. " ss symbolisk handling vid bekräfteslea av avtal el. löfte. per swenson köpte een heSTh aff een vesgöta och vesgöten anamadhe värdit för heSTin. .. och gaff pedhirre eth handhslagh pa heSTin" ATb 1: 322 (1470). at hon. .. med god wilie och handslagh wnthe oleff kannegytere sin fulle vilie STb 5: 264 (1520).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hond- STb 4: 354 (1514) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚦᛋᛚᛆᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back