Hanke

Old Swedish Dictionary - hanke

Meaning of Old Swedish word "hanke" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hanke Old Swedish word can mean:

hanke
2) ring el. ögla (av gren, vidja, rep el. dyl.). plecta te hanker ok väga märke GU C 20. 458. plecto. .. slaa pina ok hankagöra ib. - bildl. hava hand i hank(a) mädh, övervaka (ngn). haver hand i hanka met her sten, eller jag fröktar, ad thet gar ekke vel til BSH 4: 305 (1501-02). 3) det som ligger inom »hank och stör», gärde? Akir jord ligandis i sama by i lohöridhe hank i västra halvone a bynom SD NS 3: 271 (1417, yngre avskr.).
hanke
2) dryckeskanne med handtag? HLG 2: 82 (1516).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -a) ,
  • hanka stop ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Back