Hanna

Old Swedish Dictionary - hanna

Meaning of Old Swedish word "hanna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hanna Old Swedish word can mean:

hanna
L.
hanna
1) med händerna taga på, vidröra, röra. finge STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle bötar. som pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Almen hannaþo Bu 15. hannaþe han. .. brännande iärn STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 190. " thera händir mz hulkom som the hannadho mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 150. " mz hwat vyrdhning oc varilse ok millom räddogha munde hon hanna ok taka han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 18, 64, 151, 219, 220. VKR IX, 57. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 165. Su 215. " ey dirffwandis hanna äldher hantera pänigga" ib 56. " waro thässkyns oreen thing. .. forBudhin at hanna" MB 1: 508. " tha war möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ower STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt egipto land aff swa thiokkom skyym at hanna (pSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alpari) matte mz handom" ib 305. " the hawa händir oc skulu ey hanna" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 2783. ST 263. " vm j vilin ey höra ok ey see, hannin tha mz handomin (attretate maniBus; förvissen eder genom vidrörande) at the thingh äru san som iak tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 41. wi. .. som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra STrand. 1853.">FrämmärST gangom til gudz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altara oc hannom mz syndoghom hugh oc handom hans hälgha sacrament som han är siälwer i MB 1: 330. - röra, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Beröra, komma vid (en qvinna.) jomSTrand. 1853.">Fru maria. .. manadhe han ey hanna the quinnona STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 94. - vidröra (med ett liflöST ting ss Subjekt), träffa, nå. spiutit hannadhe rifwin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. " swa som räghn Bughin STar owir skyn hulkin mz badhom ändomin" ib 2: 156. ib 212, 3: 425. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 260. VKR v. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 143. - STenianus. Se Lg.">Bildl. röra, träffa, nå. kunne ey solinna wärme hanna thz inne j biärgheno ware STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. " at thessin siälin skulde ey hannas älla wärmas af minom kärlek ib. latir ey gudz dygdh af at hanna han STundom mz sin sökilse" ib 4: 128. - träffa, slå. län skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al iak hanna (tangam) pharao konung mz enne plagho MB 1: 306. ST 334. - vidröra, omtSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala. STundom tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alar gudh aff komaskolandom thingom swa som aff näruarandom ok menar ok hannar (tangit) badhe komaskolande thing ok näruerende STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 419. 2) känna. thässe fäm. se loch höra. lokta oc smaka lok hanna STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 130. 3) röra, angå. at tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala aff thom thingom som hanna ok röra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldra siäla helso STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 256. ib 418. 4) behandla. þe hannoþo illa maþeium Bu 133. erlika hannadh STenianus. Se Lg.">Bil 463. ib 214, 245, 795. STrand. 1853.">Fr 220, 648. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 67, 157, 252, 285. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 4. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 310. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 119. - behandla, handlägga. hanna oc tractera STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al sin raadh mz godhom annom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 466. hanna ok traktera mz smekarom the radh hulkin som för äru manlica ok skällica hamnadh ib 309. " göra i ordning? tha husit war bygt oc wäl hamnat" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1634. 5) (med händerna taga;) få. at. .. ena coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPlexionem hwar en hannar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5840.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hanna sik til , tillegna sig. hwilken sigh hannadhe riket til Lg 3: 347. - Jfr ohannadher, äfvensom handla.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back