Hanneliker

Old Swedish Dictionary - hanneliker

Meaning of Old Swedish word "hanneliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hanneliker
möjligt att vidröra med händerna, påtaglig. bordhduken är min mildhet, hwilkin är, swa som bordhwker, hanneligkin, och släth Mecht 271. hanne- ligit mörker swa tiokt at vsla sieler ther j stonda sam fästä som tigel stenen j murenom SvKyrkobr (Lucid B) 213. " han bewiste sik ok odödelikin epter sin vpstandilsse ok tha mädh handom handelikan" MP 4: 7.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hande- MP 4: 7.
  • -ligkin Mecht 271.
  • -ligit SvKyrkobr (Lucid B) 213),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚿᚿᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back